Vytápění rodinného domu pomocí vzduchu

Vytápění rodinného domuVytápění rodinného domu

Tepelné čerpadla jsou v současné době v módě, a proto je skvělou novinkou, že jejich cena klesá. Princip, na kterém tepelné čerpadlo funguje je znám již 150 let, avšak samotné čerpadla se instalují teprve 35 let.

 

Česká republika byla v tomto trendu pozadu, avšak v posledních letech přichází tepelná čerpadla do povědomí občanů čím dál víc. V dnešní době je v celé České republice v provozu téměř 50 tisíc tepelných čerpadel.

 

Jaká je výhoda tepelných čerpadel?

Díky postupu moderních technologií už nemusíme vrtat do země či instalovat kolektory. Vstupní investice do tepelného čerpadla se tak výrazně sníží, pokud odečteme tyto práce. Čerpadlo je vlastně obrácená lednička, která je tvořena z venkovní a vnitřní jednotky.

 

Na fyzikálním principu zvaném Cartonův cyklus tepelné čerpadla fungují, avšak tento princip musí být obráceně. Elektrický impulz krade teplo zemi, vzduchu či vodě a tím, že se opakují cykly stlačování a expanze se převádí na vyšší teplotu.

 

Trochu techniky pro porozumění

Základem je zdroj, který je ochlazený o několik stupňů a tím se vytváří teplo, které se odebírá pro ohřev užitkové vody či vody v topení. Z tohoto zdroje se energie čerpá a jedná se o alternativní zdroj energie.

 

Tepelné čerpadlo je vlastně chladící zařízení, kterým dům získává teplo. Funguje to vlastně tak, že vzduch o teplotě 15°C se ochladí o 5°C , čímž se vytvoří teplo, jež ohřeje topnou vodu. K tomu je potřeba pohánět kompresor elektrickou energií.

 

Tepelné čerpadlo tedy potřebuje elektrickou energii k pohonu, tu si odebírá ze svého výkonu, avšak větší podstatně větší část tvoří teplo. Teplo je získáváno z ochlazované substance, kterou může být vzduch, voda nebo země.