Ostravský lev odcestoval do pražské zoo

Ostravský lev odcestoval do pražské zooOstravský lev odcestoval do pražské zoo

Zoologické zahrady musí mít kvalitní spolupráci s jinými zoologickými zahradami nejen v České republice a na Slovensku, ale také v rámci celé Evropy. Tato spolupráce je nutná pro zachování životaschopné populace ohrožených druhů, které jsou kvůli činnosti člověka v přírodě velice ohroženy, a lidská péče je tedy nutná. Tento důvod je tedy vysvětlením, proč dochází k dočasnému přesunu samce lva indického do pražské zoo. Pražská i ostravská zoo tyto jedince chovají, ale ani jedné z nich se nepodařilo odchovat mladé.

Lev indický

Lev indický (Panthera leo persica) je ohroženým poddruhem lva a také je to jediný druh lva na asijském kontinentě. V minulosti zasahovalo teritorium asijského lva až do jihovýchodní Evropy, a to konkrétně do Řecka.

V dnešní době jej ve volné přírodě můžeme spatřit pouze v Národním parku Gir a v několika rezervacích na poloostrově Saurashtra v západoindickém státě Gudžarát.

Zoologické zahrady v Evropě se snaží pomocí záchovného programu o jeho záchranu před úplným vyhynutím. Důvodem proč lvi téměř vyhynuli je jejich lov v Asii, jež trval dlouhá staletí. Největší pronásledování zažili v 19. století v Indii.

Chov lva indického v Ostravě

Lev indický je chován v Ostravě od roku 2006, kdy byl jako mladý samec převezen z anglického Paigntonu. Ve stejném roce byla dovezena také samice ze švédského Eskilstuna, takže lvi mohli utvořit pár. Dohromady spolu žili tito dva lvi několik let, avšak rozmnožení nebylo zdárné. Záchovný program EEP pro lvi indické doporučil dovézt z Rotterdamu novou mladou samici lva.

Přesun ostravského samce snad pomůže lvům indickým jak v Praze, tak i v Ostravě. Samec byl odvezen v době, kdy je jeho partnerka napářená a potřebuje dostatečný klid na porod a následný odchov mláďat.