Ostrava vypsala veřejnou soutěž na novou podobu přednádraží

Nové přednádraží

Město v polovině prosince vypsalo veřejnou soutěž o podání návrhů na podobu ostravského přednádraží. Návrhy na změnu je možné zasílat do 31. ledna. Hlavní nádraží je důležitým dopravním uzlem a zároveň významnou vstupní branou do samotného města.

Podle mluvčí magistrátu Gabriely Pokorné neodpovídá současné využití a vzhled ostravského hlavního nádrží aktuálním potřebám ani očekáváním cestujících. Snaha o proměnu prostoru před hlavním nádražím je trošku oříšek. Iniciátoři návrhů totiž vždy narazili na problém s řešením tramvajové dopravy v daném místě, bezbariérovost a potřebné přestupní spoje mezi individuální a městskou dopravou a železnicí.

Rekonstrukce se plánuje také pro železniční uzel

Projekt by tak měl navázat na samotnou rekonstrukci železničního uzlu v Ostravě. Kompletní rekonstrukce kolejiště a přístupu k nástupištím bude předcházet stavbě vysokorychlostní trati do Ostravy. Právě na ní bude ostravské nádraží hlavní zastávkou. Přístup od zastávek k nástupištím povede podchodem. Chybět nebude ani podzemí parkoviště. K rekonstrukci železničního uzlu se tak přidá i změna podoby přednádraží, včetně jeho zastřešení nebo přístupu chodců a cyklistů.

Hlavním kritériem, podle kterého se daný tým vybere, který vypracuje urbanistický návrh, je profesní přístup daných uchazečů. Odborná komise vybere tým architektů a dopravních odborníků na základě jejich kvalifikace, profesního přístupu k řešení a cenové nabídky.