Jak probíhá kontrola Státního požárního dozoru?

Jak probíhá kontrola Státního požárního dozoru?Jak probíhá kontrola Státního požárního dozoru?

Každý podnikatel by měl mít všechno, co musí mít vyřešené, také vyřešené. Zejména je třeba dbát na vyřešení bezpečnosti práce a požární ochrany. To jsou totiž dvě odvětví, která jsou podmíněna nemalou sankcí. Jedná se o zákonné povinnosti, které je třeba mít vyřešené, jinak pokuty mohou sahat na do několika tisíc korun, ale rovnou do výše několika milionů korun. V souvislosti s BOZP a PO chodí také takzvaná kontrola Státního požárního dozoru. Víte, jak tato kontrola probíhá nebo co případně kontroluje?

V případě, že se vám nahlásí Kontrola požárního dozoru, zaměří se na kontrolu požární ochrany. V rámci kontroly dojde ke kontrole dokumentace požární ochrany, také musí dojít k zařazení činnosti do kategorie požárního nebezpečí, taky musíte mít vypracované poplachové směrnice a musíte provádět preventivní požární prohlídky. Kontrolovat se bude i to, zdali máte přehled a provádíte revize prostředků požární ochrany. Stejně tak je vaší povinností, abyste vedli požární knihu. Pakliže se dojde na to, že něco chybí nebo že je něco v nepořádku, hrozí vám pokuta sahající až do deset milionů korun. A takto vysoká pokuta nejednoho podnikatele přivedla na mizinu. 

Kdo může vykonávat kontrolu?

Státním požárním dozorem myslíme buď místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Kontrolu vykonává s výjimkou posuzování výrobků a funkčnosti systému vyhrazeným požárně bezpečnostnímu systému. Nebo státní požární dozor vykonává samo ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To pouze posuzuje dokumentaci podle stavebního zákona a ověřuje dodržení podmínek požární bezpečnosti. 

Požádejte o pomoc odborníky

Pokud se nechcete dostat do prekérní situace, pokud se nechcete požární ochranou stresovat a zabývat, doporučujeme požádat o pomoc odborníky. Svěřte se do rukou firmy Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO na českém i slovenském trhu. Na internetu najdete řadu recenzí a referencí, v nichž jsou obsaženy zkušenosti klientů.