Moravskoslezský kraj přispěje na stáže studentů ve firmách

Stáže studentůStáže studentů

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách. Cílem je zlepšit spolupráci mezi podniky v regionu a vzdělávacími institucemi, a tím i zlepšit uplatnitelnost mladých lidí na trhu práce.

„Zvyšování kvality vzdělávání a jeho větší propojování s praxí je naší prioritou. Jsem rád, že začala aktivně působit pracovní skupina k duálnímu vzdělávání a vznikají první projekty v této oblasti. Duální vzdělávání žákům přináší možnost vyzkoušet si své teoretické poznatky v provozu. Také jim dává šanci si ještě v průběhu studia najít pracovní místo. A podniky, které v našem regionu dlouhodobě bojují s nedostatkem kvalitních, zejména technicky vzdělaných zaměstnanců, tak mohou vyřešit tento problém,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Žádat o dotaci mohou všechny podniky v regionu, které mají zájem poskytnout zázemí pro odborné stáže žákům středních odborných škol či studentům vysokých škol. Stážisté si ověří své odborné znalosti v reálném firemním prostředí pod dozorem zkušeného mentora, zaměstnavatelé mají šanci vytipovat a zaučit šikovné mladé lidi na potřebnou pracovní pozici a v ideálním případě získat budoucího zaměstnance. Těžit tak mohou obě strany.

V rámci úspěšně schváleného projektu mohou podniky z dotace hradit mzdy stážistům, mentorům, případně další drobné náklady, související s projektem.

Stáž je možné absolvovat také prostřednictvím projektu Absolvent2, v jehož rámci mohou firmy využít výzkumných i personálních kapacit ostravského vývojového centra IdeaHub. Z dotace pak mohou zaplatit odměnu odborníkům, kteří nahradí firemního mentora,“ upozornil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že více informací o tomto projektu je k dispozici na stránkách ideahub.cz.

Projekty v rámci dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách mohou být předkládány od 31. března do 30. dubna 2018.