Evropský týden mobility v Ostravě aneb pojeďme do práce na kole

týden mobility v Ostravětýden mobility v Ostravě

Město Ostrava se znovu zapojí do Evropského týdne mobility (ETM), kampaně na podporu udržitelných forem dopravy. Rozhodla o tom rada města. Kampaň se koná vždy od 16. do 22. září již od roku 2002.  Jejím vyvrcholením je Evropský den bez aut, který připadá na poslední den týdne mobility. Letošním tématem ETM je multimodalita, která vyzdvihuje využívání a kombinování různých druhů dopravy pro městské cesty, a to jak při přepravě cestujících, tak i zboží. V souladu s tímto tématem bylo přijato pro Evropský týden mobility motto „Kombinuj a jeď“.

 

Cílem kampaně je informovat o výhodách sdílení dopravních prostředků s ostatními obyvateli nebo zaměstnanci podniků a motivovat je k používání alternativních a aktivních forem dopravy, jako je používání jízdního kola nebo chůze. Alternativy nejen snižují znečištění ovzduší ve městech, ale také pomáhají předcházet zdravotním problémům spojených s pasivním životním stylem. V kombinaci se sdílenou dopravou mají velký potenciál zlepšit prostředí ve městech.

 

V Ostravě jsme spustili systém sdílení jízdních kol v květnu a můžu konstatovat, že funguje opravdu skvěle. V současné době máme k dispozici již 230 kol, 60 stanic, kde jsou kola zaparkovaná a až 700 realizovaných výpůjček denně. Lidé, kteří bikesharing využívají, přispívají nejen k zlepšení ovzduší v Ostravě, ale navíc pohybem prospívají svému zdraví,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

 

V rámci Evropského týdne mobility mohou zájemci již v sobotu 16. září vyrazit společně s ochránci přírody ZO ČSOP Alces na úklid kolem cyklostezky v Polance nad Odrou. V pracovní dny v podvečerních hodinách se konají komentované vycházky s Ostravským informačním servisem, které jsou v rámci Evropského týdne mobility bezplatné. V pátek 21. září zve městský obvod Poruba na Dny zdraví na Havlíčkově náměstí. V sobotu 22. září se v Ostravském muzeu uskuteční přednáška “Ostravské parky”, na kterou navazuje přírodovědná procházka do Komenského sadů. I tato akce je pro zájemce zdarma.

 

V sobotu bude v areálu společnosti OZO Ostrava k dispozici informační stánek ke kampani s doprovodným programem. V tento den budou moci uživatelé bikesharingu dorazit na akci Den otevřených dveří OZO Ostrava na oblíbeném růžovém kole a po zadání akčního kódu dojedou tam i zpět zdarma.

Po rovince na kole z Hrabůvky do Místku vyrazí účastníci cyklojízdy organizované Klubem českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, na kterou je zvána široká veřejnost. Sraz účastníků je u kostela v Ostravě-Hrabůvce.

 

Zajímavé akce připravily také ostravské knihovny. Během celého týdne se mohou návštěvníci výškovické pobočky Knihovny města Ostravy účastnit vědomostního testu zaměřeného na kombinovanou dopravu „Od koně k Ferrari“ nebo fotografické soutěže „Lidé v pohybu aneb jde to i bez aut“, kterou pořádá knihovna na ulici Podroužkova.

Ve středu 19. září se v pobočce Jiřího Trnky uskuteční Kolečkiáda, sportovní odpoledne na kolech a koloběžkách. O den později si mohou zájemci vyrobit dopravní značku z recyklovatelného materiálu v ústřední knihovně, a to v rámci tvůrčí dílny „Já jsem nejkrásnější“.

 

Do práce na kole i v září

U příležitosti ETM je možné se zapojit do zářijové výzvy soutěže „Do práce na kole“, a to po dobu konání kampaně Evropský týden mobility (16. – 22. září).

K účasti jsme stejně jako v předchozích letech vyzvali zaměstnance magistrátu, pro které jsme letos vyčlenili více prostoru pro uschování jízdních kol a koloběžek. Doufám, že se jízda na kole jako aktivní způsob přesunu do práce a z práce podaří na našem úřadu co nejvíce zpopularizovat a že se do projektu zapojí další organizace a firmy v Ostravě,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.