Intoxikace v Ostravě, shrnutí zpráv

intoxikaceintoxikace

Dne 20.9.2018

V průběhu vedeného vyšetřování byl identifikován další možný případ intoxikací syntetickými cannabinoidy v našem regionu. Jedná o starší (kriminalisty zjištěnou) událost, kdy k samotnému skutku možné intoxikace došlo 9. září 2018. Celkový počet možných intoxikovaných osob je tedy ke dnešnímu dni 24 osob.

Zvýšil se však také počet stíhaných osob. Celkem kriminalisté sdělili obvinění či podezření 10 mužům. V posledním případě si vyslechl sdělení podezření 47letý muž, který měl poskytnout předmětnou látku dalšímu muži výměnou za jinou věc. Poškozený látku aplikoval, přičemž po požití byl stižen silnou nevolností a ošetřen lékařem. Ke skutku došlo 11. 9. 2018 v Ostravě. I tomuto pachateli hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Stále je aktuální varování veřejnosti, aby nebezpečné syntetické cannabinoidy nepožívala.

Dne 19. 9. 2018

Sdělení podezření si vyslechl další 34letý muž pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Celkový počet obviněných (podezřelých) se tak zvýšil na devět. Muž je podezřelý, že dne 8. 9. 2018 poskytl dalším osobám předmětnou psychotropní látku s vědomím, že jde o látku nepříznivě ovlivňující psychiku člověka a jeho ovládací, případně rozpoznávací schopnosti. K protiprávnímu jednání došlo v Ostravě.

Počet možných intoxikovaných osob zůstává stejné, tedy 23. Navýšilo se množství zajištěných balení syntetických cannabinoidů, aktuálně se jedná o 150 kusů. Dvě desítky balení byly policisty zajištěny v Ostravě. Strážníky kontaktoval muž, který si venku všiml několika balení látky. Oznamovatel se měl z televizní reportáže dozvědět, že může jít o syntetické cannabinoidy a proto s nálezem zamířil na služebnu, načež byli informováni policisté.

Opět byly zajištěny další druhy syntetických cannabinoidů, i tentokrát přikládáme fotografie ke zveřejnění s apelem na obyvatele, aby látky neužívali.

Dne 18. 9. 2018

Každodenně informujeme o pokračujících úkonech, konaných moravskoslezskými kriminalisty v kauze intoxikací syntetickými drogami v našem regionu. Aktuálně lze konstatovat identický počet podezření z intoxikací u 23 osob (stejně jako včera). Stoupl však počet obviněných osob, kriminalisté zahájili trestní stíhání dalšího muže. Obvinění si vyslechlo od počátku věci již osm mužů.

K poslednímu skutku lze uvést, že policejní komisař zahájil trestní stíhání 30letého muže pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (hrozí mu tak trest odnětí svobody až na pět let). Skutek byl spáchán na Opavsku.

Policisté zajistili také další balení syntetických cannabinoidů. Byly zajištěny jak látky, jejíchž fotografie jsme již poskytli, tak dosud nezajištěné – syntetické cannabinoidy. Fotografii zajištěných látek rovněž přikládám a žádám o varování obyvatel před jejich užitím. Za pomoc médiím děkujeme. Policisté zajistili celkem zhruba 130 balení těchto látek.

Dne 17. 9. 2018

Moravskoslezští kriminalisté i v průběhu uplynulého víkendu pokračovali v konaných úkonech trestního řízení a objasňování veškerých souvisejících informací k intoxikacím syntetickými canabinoidy v našem kraji. Policisté realizovali výslechy, byla vyžádána znalecká zkoumání a mnohé další.

V tuto chvíli lze konstatovat, že požití předmětné látky si vyžádalo život další oběti. Počet možných intoxikovaných osob tak stoupl na 23. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že 45letý muž byl nalezen mrtev na Opavsku v podvečer 10. září 2018 na volně přístupném prostranství. V průběhu prověřování okolností úmrtí této osoby však byla zjištěna také fakta k možné intoxikaci poškozeného syntetickými canabinoidy. Dle zjištěných informací měl muž nejprve užít předmětnou syntetickou látku a být stižen zdravotními obtížemi, načež byl ošetřen lékařem a krátce hospitalizován. Přesto měl následně požít danou látku znovu (pravděpodobně ve větší míře než v prvém případě), navíc v kombinaci s alkoholem. Byla nařízena soudní pitva zesnulého, kdy znalec konstatoval intoxikaci syntetickými canabinoidy. Stejné zjištění pak učinil expert v oboru chemie, po provedeném zkoumání. I v tomto případě (stejně jako při prvé zveřejněné informaci k úmrtí osoby v Ostravě) byla zjištěna kombinace požití syntetického canabinoidu a alkoholu (ve značné míře).

Stoupl také počet vedených vyšetřování v této kauze. Aktuálně se jedná o sedm mužů. V zatím posledním případě je podezřelý z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami a s jedy 18letý muž. Pachateli tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Toto vedené řízení se týká protiprávního jednání páchaného na Opavsku.

Znovu lze však zopakovat, že policisté realizují další a další úkony, směřující ke zjištění veškerých skutečností předmětného protiprávního jednání. Lze tedy předpokládat následnou genezi počtu stíhaných osob. Aktuální zůstává varování veřejnosti před užitím těchto nebezpečných látek.

Konstatovat lze také fakt, že po masivní medializaci nebezpečí užití syntetických canabinoidů jsme dále nezaznamenali nové případy. Možná podezření z intoxikací jsou zjišťována kriminalisty právě při dokumentování okolností protiprávního jednání a jsou vyhledávány události z doby před zveřejněním. Naše poděkování s ohledem na preventivní dopad zveřejněných skutečností tak náleží médiím.

Dne 14. 9. 2018

Počet stíhaných osob v souvislosti s intoxikacemi syntetickými canabinoidy v našem kraji stoupl na šest. Vrchní komisař moravskoslezské policie zahájil trestní stíhání 36letého muže pro zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pachateli tak hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let. Zajištěno bylo víc jak sto kusů balení zřejmě psychotropní látky.

Celkový počet možných intoxikací způsobených předmětnou látkou zůstává zachován, podezření na intoxikaci existuje u 21 osob.

Dne 13. 9. 2018 k 17.00 hodin

Moravskoslezští kriminalisté pokračují v objasňování okolností případů intoxikací syntetickými canabinoidy. Aktuálně lze uvést, že dnes zahájili další trestní stíhání muže ve věku 24 let pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pachateli skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Do současnosti jsme tak již v souvislosti s předmětnými intoxikacemi syntetickými canabinoidy zahájili trestní stíhání pěti osob. Policisté dnes zajistili další desítky balení zřejmě psychotropních látek. Znovu proto upozornění veřejnosti, aby nekonzumovala předmětné látky. Přikládám také nové fotografie zajištěných látek k informování veřejnosti a apel o možném následku na zdraví po užití. Aktuálně prověřujeme možnost intoxikace celkem 21 osob.

mjr. Pokorná

Dne 13. 9. 2018 k 9.00 hodin-

V průběhu uplynulých hodin kriminalisté, specializující se na odhalování drogové trestné činnosti, identifikovali celkem 19 osob, jež mohly být intoxikovány předmětným syntetickým canabinoidem. K poslednímu případu došlo včera (12. 9. 2018) pozdě odpoledne. Pětatřicetiletá žena měla nalézt neznámou látku, kterou měla užít (kouřit), načež byla stižena zdravotními obtížemi. Poté byla ošetřena zdravotníky a převezena do nemocnice.

Kriminalisté v předchozích dnech shromáždili důkazy a na osobní svobodě omezili několik osob. Policejní komisaři zahájili trestní stíhání čtyř mužů ve věku od 17 let do 41 let pro trestný čin (provinění) nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami a s jedy. Dospělému pachateli tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Zajištěny byly desítky kusů balení předmětné látky.

Aktuální zůstává varování veřejnosti před konzumováním popsaného syntetického canabinoidu (viz předchozí informace).

 

Dne 12. 9.2018

Odpoledne 11. září 2018 (v době po 17 hodině) jsme přijali v Ostravě další dvě oznámení o možné intoxikaci pravděpodobně syntetickými canabinoidy. Poškozenými jsou tři muži (ve věku 37, 39 a 55 let).  Shodně měli kouřením užít zřejmě psychotropní látku (laicky lze uvést, že měli kouřit rostlinnou hmotu), dva měli navíc užít i zatím neznámou krystalickou látkou. Dále měli požívat alkohol. V důsledku užití zatím neznámé – zřejmě psychotropní látky – byli muži stiženi zdravotními obtížemi, načež byli ošetřeni zdravotníky. Dva muži byli převezeni do nemocnic.

Vzhledem k uvedenému opětovně varujeme veřejnost a informujeme o možných zdravotních následcích po požití syntetických canabinoidů. Při kombinaci užití této látky s alkoholem není vyloučen fatální následek – smrt poškozeného.

Žádáme proto o intenzivní preventivní informování obyvatel:

V souvislosti s prověřovanými skutky upozorňujeme veřejnost na možný následek na zdraví po požití předmětných syntetických canabinoidů. Laicky lze popsat tuto psychotropní látku jako sušenou rostlinou hmotu podobající se nadrcenému konopí (marihuaně) nebo rostlinnému koření (jako například majoránka, šalvěj apod). Látky jsou zpravidla uživateli kouřeny. Substance se však mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy (metamfetamin, extáze apod.). Fatální následek ovšem vzhledem k výše sdělenému může znamenat také požití tohoto syntetického canabinoidu v kombinaci s alkoholem. Značné zdravotní obtíže může přinést ba i první experimentování s touto syntetickou látkou.

Dne 11. 9. 2018 k 11 hodině

Moravskoslezští kriminalisté prověřují okolnosti události, ke které došlo pozdě odpoledne 10. září 2018. V centru Ostravy byly nalezeny dvě osoby ve vážném zdravotním stavu. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že oba muži zřejmě požili psychotropní látku – syntetický canabinoid a to kouřením. Dále měli muži pít alkohol. Užití popsaných návykových látek pravděpodobně zapříčinilo výrazné zdravotní obtíže s tragickým následkem. Dvaatřicetiletý muž později zemřel, 36letý muž byl ve vážném stavu hospitalizován.

Kriminalisté nyní zjišťují veškeré okolnosti skutku. Vrchní komisař nařídil soudní pitvu zesnulého. Klíčová sdělení budou náležet znalcům (z různých oborů – chemie, toxikologie atd). K objasnění okolnostní události jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pachateli tak hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let.

Současně specialisté prověřují okolnosti další intoxikace 15letého chlapce, ke které došlo dne 10. září 2018 v Ostravě. Mladistvý měl zatím nespecifikovanou rostlinou hmotu rovněž kouřit, načež byl taktéž stižen zdravotními obtížemi.

V souvislosti s prověřovanými skutky upozorňujeme veřejnost na možný následek na zdraví po požití předmětných syntetických canabinoidů. Laicky lze popsat tuto psychotropní látku jako sušenou rostlinou hmotu podobající se nadrcenému konopí (marihuaně) nebo rostlinnému koření (jako například majoránka, šalvěj apod). Látky jsou zpravidla uživateli kouřeny. Substance se však mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy (metamfetamin, extáze apod.). Fatální následek ovšem vzhledem k výše sdělenému může znamenat také požití tohoto syntetického canabinoidu v kombinaci s alkoholem. Značné zdravotní obtíže může přinést ba i první experimentování s touto syntetickou látkou.

Kriminalisté dokumentují veškeré souvislosti a zjišťují informace k osobě (osobám), která předmětné látky poškozeným poskytla.