Obsluhujete stavební stroj? A máte na paměti BOZP?

Obsluhujete stavební stroj? A máte na paměti BOZP?Obsluhujete stavební stroj? A máte na paměti BOZP?

Každý ve svém zaměstnání pracuje různě a s různými stroji. V každém podniku by se tak měli zaměstnavatelé starat o své zaměstnance i z pohledu bezpečnosti práce, která jim stanovuje rovnou několik pravidel, jež je třeba dodržovat a mít neustále na paměti. Samozřejmě s dodržováním pravidel a povinností v rámci BOZP může pomoct firma Extéria, která patří k předním poskytovatelům poradenství v oblasti BOZP a PO a o které najdete tunu referencía recenzí na internetu. Pojďme se nyní konkrétně podívat na obsluhu stavebního stroje, která musí pamatovat na BOZP především. 

Jak již bylo zmíněno, každý člověk ve svém zaměstnání pracuje s různými věcmi. Zatímco někteří pracují s nůžkami, jiní ovládají třeba stavební stroje. Jelikož stavební stroje nejsou hračka, musí se splňovat jisté požadavky pro výkon práce. 

Jak mluví zákon

Prvním krokem, který musí obsluha stavebního stroje udělat, je seznámit se s návodem výrobce konkrétního stroje. Zaměstnavatel je povinen seznámit obsluhu s tímto návodem, stejně tak je povinen obsluhu zaučit a zacvičit v ovládání konkrétního stroje.

Pakliže není k dispozici návod ke konkrétnímu stroji, musí se obsluha zaučit s pomocí bezpečnostního technika, jak to ostatně udává Místní bezpečnostní předpis. 

Co dalšího se týká obsluhy stavebního stroje a BOZP?

V souvislosti s obsluhou stavebního stroje a s bezpečností práce je ještě třeba zmínit, že obsluha nemusí být držitelem profesního průkazu. Průkazy, které se udělí například při absolvování školení, se mohou využít jako možné doklady o odborné způsobilosti obsluhy strojů pro zemní práce. 

I když však obsluha nemusí mít žádný profesní průkaz, musí být držitelem řidičského průkazu, bez toho se obsluha stavebního stroje opravdu neobejde.

V případě, že dojde k porušení nebo nerespektování pravidel a povinnosti BOZP, při příchodu kontroly je zaměstnavateli udělena pokuta sahající až do milionů korun.