Co bylo dalším krokem vedoucím ke zkvalitnění MHD?

Kvalita MHD OstravaKvalita MHD Ostrava

Městská hromadná doprava je využívána hlavně ve velkých městech, kde se svým vlastním automobilem jezdit skutečně nevyplatí. Mezi města, která využívají městskou hromadnou dopravu hojně, se řadí i Ostrava. Právě zdejší Dopravní podnik se rozhodl, že přispěje finančním obnosem ke zkvalitnění služeb MHD. V nedávné době tak došlo k dvojnásobnému zvýšení rozpočtu na úklid vozidel a zastávek. V Ostravě se tedy budeme moct kochat nejen hezkými autobusy, ale i zastávkami, na kterých nebude ostuda čekat.

Rozpočet se navýšil o dvojnásobek, tedy z původních 4,4 milionů korun došlo ke zvýšení na 8,8 milionů korun.

To však není jediná novinka, co nás u ostravské městské hromadné dopravy překvapí. Nejen, že zde došlo k navýšení rozpočtu, ale taky bude Dopravní podnik Ostrava jako první v České republice využívat speciální technologii na odstraňování žvýkaček z dlažby nástupních ostrůvků. Nově se zmodernizují tři z pěti mycích portálů.