Metalurgie je důležitá pro kovovýrobu i strojírenství

Metalurgie je důležitá pro kovovýrobu i strojírenstvíMetalurgie je důležitá pro kovovýrobu i strojírenství

Kovovýroba i strojírenství jsou obory, které jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Ne nadarmo se říká, že právě tato dvě odvětví jsou tahouny naší ekonomiky. I když byste jen stěží řekli, že lisovánínebo svařování kovů je pro Česko důležité, je to opravdu tak. Je však pravdou, že kovovýroba ani strojírenství by tu nebyli, kdyby neexistovala metalurgie. Otázkou ale je, co je to metalurgie?

Co je to metalurgie? 

Pokud hovoříme o metalurgii, hovoříme o hutnictví, které se zabývá získáváním a také následným zpracováváním slitin a později i kovů. Nejedná se o jednoduchý obor. Velice důležité je pro obor fyzika kovů a samozřejmě několik dalších surovin, které se v metalurgii získávají a následně zpracovávají. 

K využívaným kovům v metalurgii patří zejména železná ruda, která se těží v dolech, případě je získávána povrchovou těžbou. U nás velká naleziště železné rudy nenajdeme, našli bychom je však v Austrálii nebo také v Číně. Železná ruda samozřejmě není jediná surovina, která se využívá v metalurgii. Je to jenom jedna z mnoha využívaných surovin. Zmínit lze například také koks, který je známý především pro svou nízkou prašnost a kvůli tomu, že se využívá jako palivo do vysokých pecí. Další hojně využívanou surovinou v metalurgii je také vápenec, který byste našli i v Česku, konkrétně v Moravském a Českém krasu. 

Jak jsme zmínili, metalurgie je důležitá pro strojírenství a také pro kovovýrobu. Nejsou to však jediné obory, pro které je metalurgie důležité, důležitá je také pro slévárenství, plynárenství a také pro chemický průmysl. 

Jak se zpracovávají kovy

Taktéž bylo zmíněno, že v rámci metalurgie dochází ke zpracovávání kovů. K nejvýznamnějším postupům zpracovávání kovů patří svařování a také pájení, kromě toho také pokovování. Poslední proces jde ruku v ruce se stříbrem, zlatem, chromem nebo také se zinkem.