Výškové práce jako velké riziko

Výškové práce jako velké rizikoVýškové práce jako velké riziko

Dodržovat BOZP musí zaměstnanci ve všech společnostech, ať už daná firma působí v jakémkoli odvětví. Zaměstnavatelé jsou povinni proškolit zaměstnance o možných rizicích a informovat je o jejich povinnostech. Pakliže na to zaměstnavatelé nemají čas, přichází na řadu firma Extéria, která se o to postará. Je to přece jenom přední poskytovatel poradenství v oblasti BOZP a PO (o firmě se dočtete v referencích a recenzích na internetu). 

V každém odvětví jsou povinnosti týkající se BOZP trochu jiné. Liší se v kancelářích a samozřejmě také na staveništích. A jiné jsou pro práci ve výškách, která je odborníky označována za jedno velké riziko. 

Pády z výšky jsou velice časté

Práce ve výškách je typická rovnou pro několik oborů. Týká se to kupříkladu umývačů oken, také stavebních dělníků, energetiků, také kominíků nebo opravářů vlaků či strojníků a mnohých dalších profesí. Tito lidé se dnes a denně potýkají s velkým rizikem. V případě, že by nedodržovali povinnosti bezpečnosti práce, riskovali by tím své zdraví i holý život. 

Bohužel poslední statistiky ukazují, že pády z výšky při vykonávání práce ve výškách jsou velice časté a jejich množství se prakticky nesnižuje. Bohužel pády z výšek jsou ve většině smrtelné. Statistiky říkají, že více jak šedesát procent pádů z výšky lidé nepřežijí. 

BOZP při práci ve výškách opravdu nepodceňujte

Sice je dodržování povinností v rámci BOZP důležité v každém odvětví, při práci ve výškách na to klaďte daleko větší důraz. Zajistit bezpečnost při práci ve výškách má nejen vedoucí pracovník, ale jistým dílem se na tom podílí i samotní zaměstnanci. Pokud by došlo k zanedbání byť jedné povinnosti, katastrofální následky pracovníky neminou. 

K nejčastějším nehodám ve výškách patří jednoznačně pády z přenosného žebříku, pády ze strojů a strojních zařízení nebo také propadnutí či pády z nezajištěných střech.