K pracovním úrazům dochází často z důvodu neopatrnosti

K pracovním úrazům dochází často z důvodu neopatrnostiK pracovním úrazům dochází často z důvodu neopatrnosti

O BOZP na pracovišti se může postarat sám zaměstnavatel, nebo si na to může najmout zkušenou společnost. Touto společností může být firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO nejen u nás, ale také na Slovensku. Pokud by vás zajímalo více, na internetu naleznete řadu zkušeností, referencí a recenzí plynoucích z úst stávajících nebo dřívějších klientů firmy. V každém případě ať už se o BOZP podniku stará kdokoliv, pracovníci jsou povinni jednotlivé zásady dodržovat. Bohužel poslední statistiky říkají, že svých povinností nedostávají. 

Kupříkladu jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pomůcky poskytnuté zaměstnavatelem. Bohužel jenom hrstka z nich je skutečně používá, proto se nemůžeme divit úrazům, jako je zranění očí proto, že do něj vystřelil kus materiálu při výrobě produktu. 

Úrazy vznikají hlavně z důvodu neopatrnosti

Nepoužívání osobních ochranných prostředků však není ten hlavní důvod, proč vznikají úrazy. Jedním z důvodů je kupříkladu i neopatrnost zaměstnance. Podle posledních statistik nejvíce úrazů vzniká při běžné chůzi, například když se jde do schodů nebo když se z nich naopak schází. Také si nevšimnou nerovné podlahy nebo nápisu “kluzká podlaha”. 

S tím souvisí další důvod, proč vznikají úrazy na pracovišti. A tím důvodem je spěch. Možná za to může doba, možná za to může nastolený chod společnosti, který rozhodně není pomalý. V každém případě i z důvodu spěchu dochází k celé spoustě pracovních úrazů. 

Nerespektují se základní zásady bezpečnosti 

Jak již bylo zmíněno, v každé společnosti se musí dodržovat pravidla vztahující se na BOZP. Ta nejsou udělena danému pracovišti na okrasu. Mají zamezit vzniku pracovních úrazů a mají snížit riziko vzniku újmy na majetku. 

Bohužel řada zaměstnanců nedostává své povinnosti a nerespektuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tom případě se nemůžeme divit tomu, že na pracovišti vznikají pracovní úrazy, které se pak musí zdlouhavě řešit nejen s odbory, ale také s pojišťovnami.