Je kůrovec nadobro pryč z beskydských lesů?

kůrovec

V předchozích letech byl kůrovec tématem číslo jedna a došlo k rozsáhlým opatřením, která jej měla zneškodnit. Byla odstraněna řada napadených stromů. Aktuálně se lesníci v Beskydech snaží o obnovu lesů a porostů, jejichž počty se v minulosti rapidně snižovaly.

Množství změn, které výrazně ovlivnily lesní porosty

Zkáza v podobě kůrovce, ale i silných větrů, zasáhla beskydské lesy a značně snížily hustotu porostů. Napadené či vyvrácené stromy museli být odstraněny a zpracovány, a tak rapidně poklesla také jejich plánovaná těžba. Situace se naštěstí začíná zlepšovat a výskyt kůrovce je stále menší. Protože změny a pohromy, které lesy zasáhly, byly velké, lesníci aktuálně les pouze udržují a snaží se o znovunastolení rovnováhy a zdraví porostů.

Přečtěte si také: Beats for love už jsou za rohem!

Těžba je tedy historicky na svém minimu, protože byla potřeba zpracování primárně stromů nemocných. S tím, jak se situace zlepšuje, zvyšuje se také množství plánované těžby.

Kůrovec je přes to stále tady

Lesníci ovšem upozorňují, že ač dochází k pozitivnímu trendu v ústupu kůrovců, stále s nimi musíme počítat, protože se v lesích pořád vyskytují. Odborníci s tímto počítají a už vytvářejí možná opatření, aby došlo k co nejmenšímu poškození dalších zdravých stromů.

Právě kůrovec může u některých oblastí za velký pokles stromů a celkovou změnu rázu krajiny. Tam, kde je nová výsadba možná a nehrozí její zničení, se lesníci snaží obnovit krajinu touto cestou. Někde je možné les obnovit přirozeně. Při vysazování se snaží o rozmanitost, a tak vysazují různé druhy stromů, které by nastolily opětovnou rovnováhu.