Co je pracovnělékařská péče?

Co je pracovnělékařská péče?Co je pracovnělékařská péče?

Praktický lékař v Ostravě není jen klasickým obvodním lékařem, ale nabízí také pracovnělékařskou péči. To bude zajímat především zaměstnavatele, kteří mají povinnost svým zaměstnancům pracovnělékařskou péči zajistit. Každý zaměstnavatel musí předtím, než zaměstnance přijme a uzavře s ním pracovní smlouvu poslat zaměstnance na vstupní prohlídku, na které se zjistí, zdali je nebo není zaměstnanec schopný vykonávat danou pracovní pozici. Na konci pracovního poměru se zase podstupuje výstupní prohlídka, aby se zjistilo, v jakém stavu zaměstnanec ze zaměstnání vychází. 

Co je to pracovnělékařská péče?

Pokud hovoříme o pracovnělékařské péči, respektive o pracovnělékařských službách, mluvíme o službách týkajících se hodnocení vlivu pracovního výkonu, prostředí i podmínek na zdraví každého jednotlivého zaměstnance. Jak již bylo naznačeno, součástí pracovnělékařských služeb jsou různé typy prohlídek, na základě kterých dochází k vyhodnocení zdravotního stavu zaměstnance. 

Pracovnělékařská péče s sebou nese také odborné zdravotnické poradenství, ke kterému dojde v případě pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Lékaři, kteří jsou v pracovnělékařském vztahu s nějakým zaměstnavatelem také schvalují obsah firemních lékárniček nebo spolupracují s orgány ochrany veřejného zdraví. 

Co hraje při pracovnělékařských prohlídkách roli?

Každý lékař, který posuzuje zaměstnance z pracovnělékařského hlediska se rozhoduje podle několika faktorů. Důraz se musí klást na kategorizaci práce (práci kategorizujeme na základě míry nebezpečí a rizika). Podle zjištěného rizika ohrožení zdraví se následovně stanovuje doba opakování pracovních prohlídek. 

Při pracovnělékařských prohlídkách samozřejmě hraje roli také věk zaměstnance a jeho zdravotní stav před vstupem do zaměstnání. Zjišťují se nemoci a choroby, které ho trápí, také jestli nosí brýle nebo jaké jsou jeho alergie a podobně.