85% všech pracovních úrazů vzniká ve stavebnictví

85% všech pracovních úrazů vzniká ve stavebnictví85% všech pracovních úrazů vzniká ve stavebnictví

K pracovním úrazům dochází takřka denně. I proto musí každý zaměstnavatel i živnostník mít vypracované BOZP. Pokud nemá, pomůže firma Extéria, o které se dočtete na internetu v řadě recenzí. Pakliže by zaměstnavatel nebo živnostník na BOZP zapomněl nebo ho zkrátka nevyřešil, v případě kontroly mu hrozí nemalé pokuty, které se mohou dostat až do milionů korun. Na vyřešenou BOZP by měli apelovat především ti, kteří mají se zaměstnance na stavbách, nebo živnostníci, jež sami na stavbách působí. Proč? Protože právě v oblasti stavebnictví vzniká až 85% všech úrazů. 

Staveniště není zrovna bezpečným místem. To ostatně prokazují nedávné statistiky, které poukázaly na fakt, že právě v oblasti stavebnictví vzniká 85% všech pracovních úrazů. V žádné jiné profesi nevzniká tolik pracovních úrazů jako právě ve stavebnictví. Zároveň také platí, že se zde dlouho neváhá nad udělováním pokut. Pokud dojde na stavbách k pochybení ze strany Inspektorátu práce, udělují se pokuty od několika desítek tisíc korun nahoru. 

Často se spoléhá na zhotovitele staveb

Mnozí živnostníci se často dostávají do problémů proto, že z hlediska BOZP spoléhají na zhotovitele staveb. Jenže ten si v drtivé většině kryje jenom svá vlastní záda. Mnohdy se bezpečností práce na staveništi ani nezabývá, dokonce neposkytuje ani osobní ochranné pomůcky. 

Mimochodem, věděli jste, že práce za chybějící nebo nevhodné osobní ochranné pracovní pomůcky se nejčastěji uděluje pokuta? Pokuty se také velice často udělují na stavbách proto, že byla nevhodně zajištěna ochrana proti pádu z výšky nebo že byla špatně zajištěná bezpečnost na dočasných stavebních konstrukcích. 

Vždy je třeba seznámit se s podmínkami na pracovišti

Každý živnostník (ale také zaměstnavatel, který pouští na stavbu své zaměstnance) by se měl předem informovat o podmínkách na pracovišti. Poté by na stavbě měl být koordinátor BOZP, který by měl probrat plán BOZP a který by měl seznámit ostatní s místními podmínkami.