Sportovní areál U Cementárny se rozrůstá

Sportovní areál u cementárnySportovní areál u cementárny

Sportovní areál v Ostravě-Vítkovicích se otevřel dne 5. září 2014 a je provozován společností a rekreačním zařízením města Ostrava s.r.o. – SAREZA. V loňském létě se začala budovat druhá etapa areálu, a sice dráha pro in-line bruslení, která úspěšně pokračuje do dnešních dnů.

Navazujících projekt slibuje rozšíření a výrazné zlepšení sportovního prostředí. Sportovní areál bude sloužit jak sportovcům, tak i široké veřejnosti. Druhá etapa navazuje na etapu první na jižním okraji areálu. Západní část sousedí s ulicí Plzeňskou a východní části se nachází domov Sluníčko.

Všechno pro sportovní nadšence

Centrální část sportovního areálu je tvořena rezidenčními byty pro seniory a kousek od areálu sídlí i Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Součástí areálu je samozřejmě zázemí pro sportovce, kde jsou sprchy, WC, šatny, půjčovna náčiní, nářadí i občerstvení pro sportovce.

V druhé etapě přibude dalších 1500 metrů dráhy, která je navržena pro projíždění v kuse, ale také si ji mohou jezdci zkrátit a jezdit vzdálenosti menší. Jako další doplní areál i skatepark s betonovým podkladem, parkourové hřiště a tenisové kurty s umělým povrchem.

Těšme se na areál již toto léto

Celý areál bude po celé ploše rekonstruován, takže se budou dělat komunikace, spojovací chodníky, osvětlení a mobiliář po celé ploše. Součástí areálu je samozřejmě také parkoviště, kde bude vytvořeno 171 parkovacích míst. Provozovatelem areálu bude společnost SAREZA.

Celý projekt druhé etapy je financován z prostředků Magistrátu města Ostravy, a to v částce 87 milionů korun českých. V letošním roce by měly být dokončeny všechny práce a v červenci by pak měl byt areál předán, načež v srpnu se očekává otevření areálu pro veřejnost.