Ostravské památky architektury

ostravské památky

Jste ostravští patrioti? Tak to jistě znáte všechny významné architektonické památky na území Ostravy. Pojďme si alespoň některé z nich připomenout.

Lihovar

Roku 1899 založil Wilhelm Grauer z Opavy lihovar, který rozšiřoval až do první světové války. Jedná se o vícepatrový zděný objekt, který byl původně určen pro hlavní část technologického procesu. V blízkém sousedství se nachází malá obytná kolonie, jež byla určená pro zaměstnance továrny. V kolonii najdeme novogotické jednopatrové obytné domy a menší řadové domky.

Vila Judr. Eduarda Lisky

Liskova vila z roku 1936 je nejvýznamnější realizací bratrů Šlapetových. V roce 2008 dokonce byla budova prohlášena za národní kulturní památku. Vila je umístěna na svahu Hladnova, díky tomu umožňuje výhled ze společenské haly až směrem k Nové radnici a do údolí Ostravice. Dům je příkladem organického funkcionalismu.

Janáčkova konzervatoř

Základ pro dnešní konzervatoř by původně německá obecná škola od Oskara Mratschka z let 1893-1894. Budova se tedy skládá ze dvou částí ­– z historické budovy školy z cihelného zdiva, která je zdobená sochami a poté z novostavby ze skla a betonu. Ve štítu budomy můžeme vidět lyru a úryvek z textu Leoša Janáčka.

Miluji hudbu, která protíná celý život, celý svět.“

Divadlo Antonína Dvořáka

Nynější budova Divadla Antonína Dvořáka je výsledkem několik různých stavebních fází. Novobarokní prvky můžeme vidět u hlediště a malířské výzdoby. Jako u prvního divadla v Československu zde musely být použity železobetonové nosníky, kvůli dřívějšímu dolu Alexandr, který stával v předprostoru divadla.

Hornický dům – Palác Elektra

Dům vznikl jako centrum profesních organizací, které mělo zajišťovat sociální, zdravotní a právní záležitosti horníků. Byly zde také restaurace a zábavní podniky, které měly zajistit výnosnost budovy. V křídle do Nádražní ulice se nacházela známá kavárna Elektra. Koncem 20. století byl dům vyplněn kancelářemi.