Lidé z kraje odcházejí a nevracejí se zpět

lidé z kraje odcházejí

Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji se už několik let snižuje. Vliv na to má mnoho faktorů, které trend podporují. Přitom existuje několik opatření, kterými lze mladé lidi alespoň nějakým způsobem v kraji udržet. Jak zabránit tomu, aby lidé odcházeli?

V posledních letech se Moravskoslezský kraj setkává s problémem snižování počtu obyvatel kvůli různým faktorům. Podle údajů Českého statistického úřadu se v letech 2010 až 2020 počet obyvatel Moravskoslezského kraje snížil o více než 50 tisíc, což představuje pokles o více než 3%. Při srovnání s ostatními kraji patří Moravskoslezský kraj mezi ty s největším procentuálním poklesem počtu obyvatel.

Přečtěte si také: Značka EXTÉRIA MARKET v Ostravě neustále roste.

Jaké jsou hlavní důvody odchodu?

Důvody pro snižování počtu obyvatel jsou různé. Mezi hlavní faktory patří stárnutí populace, odchod mladých lidí do jiných regionů, nedostatek pracovních příležitostí a nízká kvalita života. Tyto faktory jsou navzájem provázány a tvoří komplexní problém. Existuje několik opatření, která by mohla pomoci zvrátit trend počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji.

Níže jsou uvedeny některé z nich:

  • Zlepšení kvality života: Zlepšení kvality života by mohlo přilákat zpět některé lidi, kteří region opustili. Zahrnuje to vytváření příležitostí pro volnočasové aktivity, zdravotní péči, vzdělání a kulturu.
  • Podpora podnikání: Podnikání může být klíčem k vytvoření pracovních příležitostí v regionu. Podpora nových podniků a podpora malých a středních podniků by mohly přilákat mladé lidi zpět do Moravskoslezského kraje.
  • Zlepšení infrastruktury: Zlepšení infrastruktury, jako jsou silnice, železnice, letiště a telekomunikační sítě, by mohlo zlepšit konektivitu kraje se zbytkem země. To by mohlo pomoci vytvořit lepší pracovní příležitosti a přilákat nové obyvatele.
  • Podpora rodin: Podpora rodin v regionu by mohla pomoci zastavit trend stárnutí populace. To by mohlo zahrnovat podporu mateřských a rodičovských příspěvků, podporu zdravotní péče a dávkovou politiku.
  • Výhodné stěhování: Nabízení výhodného stěhování do regionu by mohlo přilákat nové obyvatele. To může zahrnovat např. výhodné úrokové sazby na hypotéky, dočasné osvobození od daně z nemovitosti, nebo zvýhodněný přístup k místním službám.

Kromě odchodu obyvatel z kraje přispívá ke snižování hustoty zalidnění také nízká porodnost, která také míří spíše směrem dolů. Je tedy nutné vyzkoušet opatření, která by lidi opět do kraje přilákala.