Robot spolupracovníkem

Robot spolupracovníkemRobot spolupracovníkem

Robotizace se posouvá takovým směrem, že kdysi dávno psané utopické knížky se začínají stávat realitou pomalu, ale jistě. Jinými jmény se robotizace nazývá též jako průmysl 4.0 či umělá inteligence, můžeme se tedy v budoucnu těšit na spolupracovníky ve formě robota?

 

V dnešní době je již dvacet procent pozic robotizovaných a kdo ví, jak tomu bude za dalších několik let. Dle odhadů bude v budoucnu robotizováno přibližně 40 až 60 procent, což si nese za vinu také nízká nezaměstnanost ve spojení s nedostatkem pracovních sil.

 

Robotizace pomůže k novým investicím

Technicko-ekonomický pokrok jde neustále kupředu, takže pro nás to znamená, že se zrychlí vývoj robotů i strojů s umělou inteligencí. Výroba takových umělých inteligencí tak bude v budoucnu stát méně a firmy tak mohou finanční prostředky investovat jinde.

 

Hlavním motorem je samozřejmě změna způsobu myšlení pracovníku na manažerských pozicích, takže robotizace nebude v budoucnu pouze pro velké výrobní firmy. Některým mohou stávat chlupy hrůzou z možné pomsty robotů, ale pokroku se bohužel nevyhneme.

 

Lidé budou vždy potřeba

Z hlediska řízení lidských zdrojů bude robot za pár chvil běžnou záležitostí, kdy sám představí celou společnost a provede také první přijímací pohovor. Lidé však z tohoto procesu nikdy nezmizí, jelikož stroje jsou funkční jen pomocí dat do nich vložených a také jsou poruchové.

 

Lidé se však musí připravit na zánik některých pozic, který povede k nutnému adaptování pracovníků. Tato vzniklá skutečnost povede k nátlaku na vzdělávací sytém a sociální systém, který bude potřeba pozměnit tak, aby se lidé dokázali začlenit do pracovního procesu.