Ostravská univerzita nabízí díla studentů i profesorů umění v benefici. Výtěžek půjde na pomoc Ukrajině

Malování

Umění pro Ukrajinu. Tak se jmenuje benefiční akce Fakulty umění Ostravské univerzity. Výtěžek půjde na transparentní účet Ostravské univerzity, který je určený na podporu studentek a studentů z Ukrajiny. Akci organizují studenti Ateliéru Malby II a Malby I. Do projektu se zapojili také emeritní profesoři.

V benefici Umění pro Ukrajinu je k dispozici přes 100 uměleckých děl. Fakulta umění Ostravské univerzity tuto historicky vůbec první a unikátní akci tohoto typu odstartovala v pondělí 14. března. Díla do tohoto benefičního projektu věnovali jak studentky a studenti Ostravské univerzity, tak také pedagožky a pedagogové či absolventi.

Online aukce

Celá akce probíhá online prostřednictvím události Umění pro Ukrajinu přímo na facebookové stránce Fakulty umění. „Nabízená díla jsou umístěna v galerii události s popisem a počáteční výši daru. Zájemce o dílo zveřejní svou výši daru v komentáři pod fotografií. Autor nejvyšší nabídky daru uvedené v komentáři pod dílem do půlnoci 18. března 2022, po převedení daru na transparentní účet Ostravské univerzity, dílo získá“.

Do akce se zapojilo kolem 50 umělců, kteří nabídli přes 100 svých uměleckých děl. Zájem o tuto akci byl tak ze strany umělců Fakulty umění opravdu veliký.