Dočká se někdy Ostrava lepšího ovzduší?

ostrava

Ačkoliv podnik Liberty Ostrava nepřekračuje vypouštěním emisí do ovzduší evropské limity, je stále největším znečišťovatelem na Ostravsku. V loňském roce vypustila Liberty do ovzduší téměř 383 tun prachu! Jaký je ale skutečný vliv huti na zdraví lidí?

Kdo to nejvíc odnese?

Největší dopad má provoz huti na obyvatele Radvanic, kde Liberty ovlivňuje ze 60 % kvalitu ovzduší svým vypouštěním prachu. Ačkoliv podnik prošel v minulých letech významnou ekologizací, míra znečišťování vzduchu je stále obrovská. Na další modernizaci, a tedy i ekologizaci, Liberty Ostrava mají padnout další miliardy.

Přečtěte si také: Jak mít dobrý život?

Liberty není jediný viník

Aby toho nebylo málo, Ostravané si ještě více vzduch znečišťují svým lokálním vytápěním. Podle nedávných měření je právě vliv těchto topenišť velmi významný. Zástupci Ostravy tedy apelují na obyvatele, aby využili kotlíkových dotací a vyměnili svůj starý kotel za plynový. Dominantním zdrojem znečištění je hlavně v Bartovicích, v Radvanících a Kunčičkách právě lokální vytápění.

A jaký mají emise vliv na zdraví člověka?

Tým lékařů z Ostravské univerzity se dlouhodobě zabývá vlivem škodlivin na lidské zdraví. Namísto emisí ale sledují údaje o takzvaných imisích. Tedy ne to, co jde z komínů, ale přímo to, co lidé dýchají. Nejzávažnějším důsledkem polétavého prachu je předčasná úmrtnost, to je dokázané v mnoha jiných vědeckých studiích. Alergie prý vlivem imisí nevznikají, ale zhoršují se jejich symptomy a průběh. Neblahý vliv mají poté prachové částice, u kterých se mohou začít rozvíjet jiná respirační onemocnění.

Přečtěte si také: Nevíte co dělat o víkendu? Co třeba gastro toulky Ostravou? Máme pro vás tipy na cool podniky!