Centrální zásobování teplem je nejlepší řešení

Centrální zásobování teplemCentrální zásobování teplem

Životní prostředí, ve kterém žijeme má na naše zdraví i kvalitu života obrovský vliv. V zimě jde znečištěné životní prostředí o to více poznat, hlavně ve městech. Centrální zásobování teplem se tak jeví jako nejlepší možné řešení v boji proti znečištěnému ovzduší.

 

To jak se topí, ovlivňuje velmi množství škodlivých látek a zplodin v ovzduší vybrané lokality. Tento proces můžeme pozorovat především v zimních měsících, kdy se objeví inverze a rázem se nedá dýchat, nemluvě o špatné viditelnosti. Celá města jsou zahalena do smogu.

 

Ekologické centrální vytápění

Centrální zásobování teplem je moderní a ekologický způsob vytápění ve městech, jelikož musí být splněny všechny technické a ekologické požadavky. Všechny požadavky musí být splněny, aby bylo topení šetrné k životnímu prostředí.

 

Oproti lokálnímu topení je to centrální ve všech směrech výhodné, je ekologické, bezpečné a odběratel se nemusí téměř o nic starat. Například v Praze jde vidět obrovský přínos pro kvalitu životního prostředí díky centrálnímu vytápění, které je získáváno v elektrárně Mělník.

 

Kdo může za špatné ovzduší?

Vesnice jsou zahaleny smogovým závojem kvůli topení tuhým palivem, především uhlím. Ve městech moc kotlů nenajdeme, ale za to jsou zde lokální plynové topeniště, které spolu s dopravou vytváří největší množství zplodin a škodlivých látek.

 

Plynová topení v bytech nemají mnohdy moderní nízkoemisní technologie a množství emisí není kontrolováno státními orgány, jak je tomu u zdrojů tepla pro dálkové vytápění. Emise z takových topenišť jsou pak lokálně vypuštěna přímo v místě bydliště, což jde značně poznat při dýchání.