Zhodnoť svého dodavatele

Zhodnoť svého dodavateleZhodnoť svého dodavatele

S přelom roku přichází vhodná doba na zhodnocení dodavatelů, protože velkoobchodní ceny energií sice rostou, ale díky velké konkurenci se to neprojeví na cenách pro koncové zákazníky. Tento fakt však není důvodem, proč bychom se jako koncoví zákazníci neměli zajímat o aktuální ceny dodavatelů.

 

Komodity jsou nakupovány obchodníky s předstihem, takže na příští rok jsou již obchody vyřešeny a růst velkoobchodních cen se na burze příliš neprojeví. Cena za silovou elektřinu a plyn je určována především silným konkurenčním bojem mezi prodejci, takže se ceny pro koncové zákazníky nejspíš zvyšovat nebudou.

 

Ovlivňování ceny

 

Velký vliv na cenu těchto komodit má především cena distribuce, která je ovlivňována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Ten však žádné změny v blízkém období neplánuje. Regulována složka určována ERÚ tvoří více než polovinu konečné ceny elektřiny a asi pětinu konečné ceny u plynu.

 

Zbylá část ceny je stanovena samotným dodavatelem, ale v příštím roce se zvyšováním cen nepočítají hlavní ani alternativní dodavatelé. Cena elektřiny je ovlivněna regulacemi či přímo souvisí se závazky na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů.

 

Vhodný dodavatel

Změnou dodavatele energie můžeme dosáhnout významných úspor a to bez investičních nákladů. Změnou a ušetřením potřebných financí je možné si našetřit na nový kotel. Ušetřit můžeme ovšem pouze na obchodní složce ceny, státem regulované poplatky jsou pro všechny dodavatele stejné.

 

Pokud máte fixní ceny na určité období, pak není nikdy jisté, že to dodavatel dodrží, proto je třeba alespoň jednou za rok kontrolovat kolik platíme. Pokud se zákazník rozhodne dodavatele změnit, pak si musí zjistit podmínky ve smlouvě, aby ji neporušil.