Inovační centrum bylo slavnostně otevřeno

Inovační centrum bylo otevřenoInovační centrum bylo otevřeno

V té krásné Ostravě se neustále něco děje! Neustále zde vzniká mnoho zajímavých míst, kam můžeme chodit. Například nyní bylo slavnostně otevřeno nové inovační centrum, které se nachází v prostorách Divadla Mír. Slavnostní otevření se konalo v polovině října a při této příležitosti se představili i výsledky tříměsíční existence.

Toto slavnostní otevření bylo v podobě setkání mnoha významných hostů, kterých se zde sešlo více jak 250. Přišli sem zástupci nejen z firemního, ale samozřejmě i z veřejného prostoru.

Během tohoto hezkého slavnostního otevření se diskutovali například o vizi a o poslání či cílech MSIC, ovšem taky se zmínily první výsledky. Mezi prvními řečníky se objevil i Tomáš Macura, primátor města Ostravy.

Inovační centrum má jeden jediný cíl, a sice pomáhat začínajícím podnikatelům růst. Bude však pomáhat i již rozjetým firmám, které ocení podporu. Do celého regionu by toto inovační centrum mělo přinést řadu rostoucích a exportujících firem.