Ostrava pomáhá ustát vysoké ceny energií pomocí dotací.

vysoké ceny

Vysoké ceny energií zasáhly snad každého, ovšem některé více a některé méně. Ostrava se rozhodla pomoci v boji s vysokými cenami, které mohou být pro někoho neúnosné, prostřednictvím dotačního programu.

Dotace ve výši přes 4 miliony korun

Program, která slouží ke zmírnění ekonomických dopadů navyšování cen energií, je platný již od minulého roku. Ceny elektřiny a plynu se totiž velmi promítají do provozu sportovních, tělovýchovných, kulturních ale i dalších volnočasových aktivit. Už v červnu loňského roku rozhodli zastupitelé města o podpoře v celkové výši přes 4 miliony korun. V září to pak byly necelé 3 miliony.

I v tomto roce se Ostravané dočkají podpory proti dopadům zdražování.

Jan Dohnal, náměstek primátora: „Od 20. prosince do 20. ledna probíhal příjem žádostí v rámci dotačního programu, kterých jsme obdrželi necelou třicítku. Podmínkou pro získání podpory byl nárůst nákladů, respektive jednotkové ceny, na úhradu energií oproti předcházejícímu období o minimálně 50 procent.“

V novém roce se dotace ještě zvyšují

Při únorovém jednání zastupitelstva byla schválena podpora dokonce ve výši 8,5 milionů korun. Ty si rozdělí dvacet pět subjektů, které zajišťují právě sporotovní, kulturní nebo další aktivity pro občany města Ostravy.

Vybírala se zejména podpora pro energeticky nejnáročnější sporty, jako je hokej a plavání. Dotaci si také zaslouží Dolní oblast Vítkovice, která je oblíbená díky svým aktivitám pro rodiny s dětmi

Všechny aktuální informace ke všem dotačním programům statutárního města Ostrava naleznou zájemci na webových stránkách města. Programy se zde zaměřují na nejrůznější oblasti, ať už se jedná o přímou podporu kultury nebo prevence kriminality.