Kolik peněz město investujte do akcí k výročím?

Investice městaInvestice města

Letošní rok je pro Českou republiku výjimečný. Letos totiž slavíme sté výročí založení samostatného československého státu. Každé město bude žít oslavami, mnohá města už oslavami žijí. Například v Ostravě se nyní rozhodlo o podpoření mnoha zajímavých akcí, které se budou pořádat právě k tomuto obrovskému výročí.

Zastupitelé při posledním zasedání rozhodli, že udělí dotace konkrétně dvěma programům, a to programům „100 let republiky: Ostrava 1918“ a „90. let výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“. Město Ostrava se takzvaně „pláclo přes kapsu“ a na podporu těchto dvou projektů investovalo 1,2 milionu korun. Konkrétně se jedná o sumu 1,116 milionu korun, který bude mezi dva zmiňované programy rozdělen.

Programy zahrnují několik desítek projektů, které budou během roku probíhat na území města Ostravy. Program „100 let republiky: Ostrava 1918“ zahrnuje konkrétně jednadvacet projektů, na něž poputuje 712 tisíc korun, a program „90. let výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“ v sobě zahrnuje jedenáct projektů, na které poputuje zbylých 404 tisíc korun.