Jak probíhá kontrola z Inspektorátu práce?

Jak probíhá kontrola z Inspektorátu práce?Jak probíhá kontrola z Inspektorátu práce?

Nedávné statistiky odhalily, že až čtyřicet procent podnikatelů nemá ani zdání o tom, co je bezpečnost práce a požární ochrana, tudíž ani nemají tyto zákonné povinnosti vyřešené, což je samozřejmě jedna velká škoda. V případě kontroly ze státní správy mohou totiž dostat pokutu za nevyřešení BOZP a PO, ta ostatně může sahat nejen do několika stovek tisíc korun, ale rovnou do milionů korun. Nabízí se tedy otázka, jak případnou kontrolou projít. Samozřejmě je třeba mít vyřešenou BOZP a PO, s tím ale může pomoct společnost, která se těmito obory zabývá. 

Pokud nevíte, jak na bezpečnost práce a požární ochranu, nebo jen zkrátka chcete mít zastoupení v případě kontroly, firma Extéria je ideální favorit na pomocníka. Postará se o všechno, co s BOZP a PO souvisí. Jedná se o férovou společnost, což ostatně dokazují také kladné reference a recenze na internetu. 

Nicméně každý zaměstnavatel by měl vědět, jak taková kontrola třeba z Inspektorátu práce probíhá. Pojďme se s průběhem kontroly seznámit. 

Inspektoři se nemusí hlásit

Inspektoři se už dávno nemusí hlásit, mohou přijít neohlášeně, což je pro podnikatele o to větší riziko. Mohou dokonce začít kontrolu i bez přítomnosti majitele nebo jednatele společnosti. Takto to většinou probíhá tehdy, kdy došlo k anonymnímu udání, které se samozřejmě bere taktéž v potaz a má stejnou váhu, jako udání podepsané. 

Inspektoři mohou přijít do podniku i s policí České republiky nebo případně s celní správou, pokud je zde podezření na nelegální zaměstnávání. 

Co všechno mohou inspektoři během kontroly dělat?

Inspektoři mohou vstupovat na pracoviště, mohou taktéž požadovat informace nebo ověřovat si totožnost všech přítomných fyzických osob. Také může být požadováno i předložení dokladů nebo mají oprávnění požadovat kopie těchto dokladů. 

O výsledku kontroly se pořizuje protokol, který je třeba předat kontrolované osobě, případně inspektoři musí kontrolovanou osobu s tímto seznámit. A samozřejmě dát jí stejnopis, to je samozřejmé.