Zásadní změna rozpočtu v Ostravě

Změny v rozpočtu OstravaZměny v rozpočtu Ostrava

Ostravští zastupitelé rozhodli na zasedání o navýšení rozpočtu o 707 miliónů korun, kdy se úprava rozpočtu týká ještě tohoto roku.

Vedení města předložilo zastupitelstvu ke schválení důležitou změnu v nakládání s rozpočtem. Od roku 2000, kdy se provedla reforma ve financování obcí přijetím zákona o rozpočtovém určení daní, se poprvé využijí finanční prostředky, které by bez této změny skončily v přebytku hospodaření.

Odkud se tyto peníze berou?

Finanční prostředky v částce 707 milionů korun jsou tvořeny příjmy ze čtyř zdrojů. První z nich tvoří sdílené daně, které jsou dle předpokladu v částce 443 milionů korun. Dobrá ekonomická situace ČR zajistila vyšší výběr, než jak se předpokládalo v loňském roce při sestavování rozpočtu.

Druhý z příjmů je částka 146 milionů korun, která se podařila ušetřit především za služby, což jsou běžné výdaje magistrátních obvodů.

Třetím příjmem jsou příjmy z hazardu, kde je výběr vyšší o 60 milionů korun ve srovnání s předpokladem z minulého roku.

Čtvrtý výdaj tvoří přijaté dividendy z majetkových účasti města v hodnotě 67 milionů korun.

K čemu se peníze využijí?

Fond na koncertní halu bude obohacen o sto milionů korun, kdy zde bude každý rok vloženo dalších sto milionů korun minimálně. Dále bude 7 milionů vloženo do fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, kde děti budou moci vycestovat za lepším vzduchem bez doplatků.

Rezerva ve výši 250 milionů na výkup nemovitých majetků pro strategická území, bude využita pro rekultivaci území a následný rozvoj ploch.

Zbývající finance budou využit pro rekonstrukci městské nemocnice, divadla Jiřího Myrona, jatek, vybudování tréninkového centra na Bazalech, sportovní areál u cementárny nebo stavby nových budov pro Čtyřlístek.