Šest kroků, jak být úspěšným podnikatelem

Úspěšný podnikatelÚspěšný podnikatel

Podnikání je činnost soustavná a vykonávána za účelem zisku, což je však pouze definice, která v praxi vypadá trošku složitěji. Podnikání je třeba věnovat celý svůj čas, aby se touto činností k ziskům dospělo. Pro úspěchy v podnikání je třeba kontrolovat, sledovat, řídit a spravovat finance.

 

1.   Podnikatelský záměr

V prvním kroku je nutné si ujasnit co je cílem našeho podnikání a proč se do podnikání pouštíme. Důležitá otázka je co na trhu budeme nabízet, kdo je cílová skupina, proč má služba či produkt šanci, jaké je konkurence, kolik budeme za produkt požadovat a jak budeme propagovat.

 

2.   Finanční plán

Finanční plán nám ujasní základní otázky, ale je třeba brát finanční názvy i čísla jednoduše. Musíme si spočítat kolik jsme do podnikání doposud vložili, kolik ještě vložit musíme a jaká je návratnost. Finanční plán určuje kolik hodin služby či kolik kusů musíme prodat a za jak dlouho.

 

3.   Obchodní plán

Nás vede k postupu jak s co nejrychleji, nejlevněji a s největší efektivitou prodat službu či produkt a hlavně jak to nabídnout. Plán nám řekne, kolik musíme prodat, jakým způsobem a kolik si za to to máme říct. Pokud budeme prodávat pod cenou, pak sponzorujeme své podnikání.

4.   Cashflow

Jedná se jednoduše o tok peněž, které proudí našim podnikáním, tedy co musíme zaplatit a kolik naopak dostaneme zaplaceno. Jedná se o každodenní kontrolu, jako byste každý den kontrolovali vlastní peněženku a její obsah.

 

5.   Rozvaha

Nám ukáže jak je na tom náš úspěch a bohatství, rozvaha jednoduše ukáže jaký majetek, tedy aktiva máme a odkud jsme čerpali pasiva čili dlužné částky. Na začátku podnikání musíme vložit prostředky buď vlastní či cizí.

 

6.   Výsledovka

Výsledovka nám promítne skutečnou ziskovost či ztrátovost v podnikání a cílem je si ukázat výdaje, které jsme do podnikání vložili a poté výnosy získané podnikáním. Tady jednoduše zjistíme, zda vyděláváme nebo ne.