Ostrava letos podpoří zdravotnictví i sociální oblasti

Podpora OstravyPodpora Ostravy

Zasedání zastupitelstva probíhá jednou za čas v každém městě. Ani Ostrava není výjimkou. Při nedávném zasedání se rozhodlo, že se letos bude investovat především do zdravotnictví a do sociálních oblastí. Ostrava se právě do zdravotnictví a do zmiňovaných sociálních oblastí rozhodla dát ze svého rozpočtu 1,24 miliard korun. Jedná se o nejvyšší částku investovanou do zmiňovaných oblastí za posledních pět let. Už nyní se dokonce ví, jak bude částka využita.

Jak jsme zmínili, letos se Ostrava rozhodla investovat především do zdravotnictví a do sociálních oblastí. Přispěla nemalou částkou, a sice 1,24 miliardou korun. Peníze poputují nejen do domovy pro seniory nebo do domovů se zvláštním režimem, ale taky se zlepší služby pro lidi s postižením. Peníze budou investovány i do Městské nemocnice Ostrava a taky do Dětského centra Domeček. Není vyloučeno, že se za peníze nakoupí i nová nemocniční lůžka.