Obří skládka uhlí nebyla povolena

Obří skládka uhlíObří skládka uhlí

Obyvatelé bydlící nedaleko od hutní firma ArcelorMittal Ostrava byli vyloženě proti založení skládky v areálu této firmy. Lidé, kteří proti polní skládce bojovali celou dobu, kdy se o ní jednalo, si mohou konečně ulevit, protože skládka byla zamítnuta Krajským úřadem.

Krajský úřad musel posoudit vliv skládky na životní prostředí (EIA), kdy zvažoval všechny možné faktory. Dle výsledku šetření by neměla skládka nijak výrazně ovlivnit životní prostředí, nicméně nakonec bylo rozhodnuto proti založení skládky.

Dokumentace nevyšetřila vše

Dle vedoucího krajského odboru životního prostředí a zemědělství Jana Figlase se prokázalo, že zájem společnosti je důležitější než ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. Dokumentace taktéž neobsahovala všechny rizika, která jsou se skládkou spojena.

Díky hlasitým protestům místních se Krajský úřad přiklonil k názoru obyvatel, že skládka uhlí může mít výrazný vliv na život zdejších obyvatel. Lidé posílali neustále připomínky, aby boj proti skládce vyhráli, avšak to nemusí být konec.

Jinde skládka povolena byla

Dle společnosti ArcelorMittal je vybudování skládky v tomto areálu v souladu s územním plánem města. Rozhodnutí prý nerespektuje závěry odborných šetření, které jsou v dokumentaci EIA obsaženy.

Společnost zuří také, protože jiné firmě byla skládka stejného rozsahu dříve povolena, s tím že němá žádný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Firma se zatím nevyjádřila k tomu, zda se odvolá proti rozhodnutí Krajského úřadu.