Firmy v Moravskoslezském kraji pomáhají bojovat proti změnám klimatu

Změny klimatu

Pomalu, ale jistě se rozjíždějí plány na změny spojené s oteplováním planety. Již několik firem v Moravskoslezském kraji podepsalo smlouvy, za které nyní dostanou peníze.

Pět statečných

Na konci ledna zástupci krajského úřadu podepsali s firmami smlouvy v hodnotě přes 92 milionů korun. Společnosti se budou podílet na projektech zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí. Konkrétně se jedná o firmu Nadace Partnerství, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, Moravskoslezské Investice a Development, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Moravskoslezské energetické centrum.

Pětice firem si v rámci projektu zvaného Life Coala rozdělí od pěti do třiatřiceti milionů korun. Projekt je zaměřený na sběr dat, tvorbu metodik a stanovení týmu odborníků na jednotlivé oblasti problematiky adaptace na změnu klimatu. Následně dojde ke zpracování podkladů a otestování na několika pilotních investičních projektech. Součástí akcí bude například poradenství pro zemědělce a vlastníky půdy, spolupráce na organizaci správné péče o stromy či podpora adaptace malých a středních firem na klimatickou změnu.

Celkový rozpočet tohoto desetiletého projektu činí 15,8 milionu eur. Evropská unie z toho zaplatí 60 procent, zbylý podíl si firmy uhradí samy.